નામ:
મોબાઈલ નંબર:

ગુજરાતમાં ઇમાનદાર સરકાર લાવવા માટે હું અને મારો પરિવાર આમ આદમી પાર્ટીને મત આપીશું. હું વધારેમાં વધારે લોકોને પણ આમ આદમી પાર્ટીને મત આપવાનું કહીશ.